FULLMAKT FOR OPPSIGELSER

FULLMAKT

HVILKE LEVERANDØR(ER) GJELDER OPPSIGELSEN FOR?

Ved å sende inn og undertegne denne fullmakten bekrefter du at vi sier opp avtaler på vegne av deg, og ikke som en tredjepart.

Fullmakten trekkes tilbake ved eventuelle oppsigelse(r) av avtaler med Mediavest AS.

Ved å sende inn dette skjemaet gis Mediavest AS fullmakt på vegne av dere til å si opp avtaler innen markedsføring og annonsering.

TAKK FOR HENVENDELSEN!